Tłumaczenia z i na język niemiecki

Tłumaczenia pisemne

Dokumentów samochodowych, CV i dokumentów aplikacyjnych, dokumentacji każdego typu.

Tłumaczenia przysięgłe

Aktów normatywnych, wyroków sądowych, decyzji administracyjnych, dokumentów urzędowych.

Tłumaczenia ustne

Z i na język niemiecki, podczas czynności prawnych w kancelariach notarialnych oraz spotkań biznesowych.

Zadzwoń!

+48 608 348 556

Oferta

Oferuję tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe, pisemne i ustne:

 • dokumentów samochodowych,
 • świadectw,
 • dyplomów,
 • odpisów aktów (urodzenia, ślubu, zgonu),
 • świadectw pracy,
 • zaświadczeń o niekaralności,
 • aktów notarialnych,
 • dokumentów sądowych,
 • wszelkich zaświadczeń,
 • dokumentacji medycznej.

Ponadto zajmuję się redagowaniem korespondencji oraz tłumaczeniem zagranicznych rozmów telefonicznych.

Tłumaczenia

wykonywane są na zlecenie instytucji, firm i osób prywatnych

Tłumaczenia z i na język niemiecki:

 • zaświadczenia dotyczące zasiłku,
 • świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów,
 • akty notarialne, wyroki sądowe, decyzje administracyjne,
 • dokumenty urzędowe i sądowe (NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS itp.),
 • rachunki, faktury,
 • sprawozdania finansowe,
 • wszelkie inne dokumenty wymagające tłumaczenia uwierzytelnionego (np. zapytanie o niekaralność, umowa o pracę itp.,
 • dokumentacja medyczna,
 • dokumentacja bankowa,
 • dokumenty związane z księgowością,
 • cv i inne dokumenty aplikacyjne,

Tłumaczenia ustne z i na język niemiecki

 • podczas spotkań biznesowych,
 • w urzędach,
 • podczas czynności prawnych w kancelariach notarialnych,
 • podczas spotkań prywatnych,
 • rozmowy telefoniczne.

mgr Ewa Hadam

Od ponad 17 lat zajmuję się tłumaczeniami w parze językowej niemiecki-polski.

Uzyskałam tytuł magistra filologii germańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Wielokrotnie przebywałam w Niemczech, pogłębiając znajomość języka niemieckiego. W trosce o ustawiczny rozwój uzyskałam I stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie języka niemieckiego oraz ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie tłumaczeń. W 2002 r. zostałam tłumaczem przysięgłym Sądu Okręgowego w Krośnie, a 11.01.2006 r. zostałam wpisana na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( TP/951/06 )

Wraz z każdym zleceniem poszerzam swoje doświadczenie i umiejętności, by zapewnić moim Klientom jak najlepszą obsługę językową. Stawiam na fachowe doradztwo, korzystam na etapie realizacji z weryfikacji medycznej bądź  prawnej.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
 • Studia w Instytucie Filologii Germańskiej WSP Rzeszów, tytuł magistra filologii germańskiej;
 • Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie języka niemieckiego;
 • Studia Podyplomowe w zakresie tłumaczenia w Instytucie Filologii Germańskiej WSP Rzeszów;
 • Tłumacz przysięgły Sądu Okręgowego w Krośnie od listopada 2002 r.;
 • Od 11.01.2006 r. wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/951/06.

Cennik

Cena strony tłumaczeniowej uzależniona jest od rodzaju (trudności) tekstu i ogólnej o objętości i waha się od 24 do 45 zł.

 • Dla tłumaczeń przysięgłych jedna strona obejmuje 1125 znaków,
 • Dla tłumaczeń zwykłych jedna strona to 1500 znaków.

Kontakt

 • Ewa Hadam
 • ul. Szeroka 2, 36-065 Dynów
 • +48 608 348 556
 • ewa@tlumaczenianiemieckie.pl